Υιοί Ξ. Μοντσενίγου Α.Ε.

Τμήμα Πωλήσεων
Διεύθυνση:
14 χλμ Εθνικής Οδού Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας
Φέλεκας, Άνω Κορακιάνα
Κέρκυρα
490 83
Ελλάδα

Τηλέφωνο: 0030 26630 29001-4 (8:00 - 16:00)
Fax: 0030 26630 29006
http://montsenigos.gr